V Česku je 140 000 neziskovek. Jsou všude. Spojují miliony činorodých lidí do rozmanitého celku. Jsme to my všichni.

illu
illu

Skoro 3 miliony lidí se v roce 2019 aktivně zapojily do neziskové činnosti

2 750 000 = 32 % dospělých v ČR / Zdroj: průzkum STEM pro Neon, 2020

illu

Přes 4 miliony lidí ve stejném roce přispěly na dobročinnost finančně

4 170 000 = 48 % dospělých v ČR / Zdroj: průzkum STEM pro Neon, 2020