Činorodost je naše tradice, rozmanitost máme v krvi

Sokol nás inspiruje k pohybu. Už 159 let

Česká obec sokolská je největší a nejúspěšnější tělocvičnou organizací české a slovenské historie. Zakladateli spolku jsou Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální růst českého národa. I když byla činnost organizace několikrát zakázána nacisty i komunisty, její poslání – rozvoj lidského ducha i těla – je živé dodnes.

Oba zakladatelé Tyrš a Fügner prosazovali rovnostářství. Všichni Sokolové si tykali, používali oslovování „bratře“ a zdravili se dodnes používaným pozdravem „nazdar“. Jindřich Fügner přežil založení Sokola jen o tři roky, v roce 1865 zemřel na otravu krve. O generaci mladší Tyrš se poté oženil s Fügnerovou dcerou Renatou a v Sokole zůstal aktivní až do roku 1884, kdy utonul. Vznik Sokola znamenal položení základů českého sportu.

Dobrovolní hasiči jsou lidem nablízku. Už 157 let

První český sbor dobrovolných hasičů byl založen 22. května roku 1864 ve Velvarech. Práce dobrovolných hasičů ve sborech je od samého počátku spolkovou aktivitou. Vyhledávají a vychovávají členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, především ale udržují společenský, kulturní i sportovní život ve městech a na vesnicích. Mnohdy jsou jedinou hybnou silou života v daném místě. Přes 363 tisíc dobrovolných hasičů a hasiček z celé České republiky zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Fotbal budí naše vášně. Už 136 let

V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát po roce 1885, nejprve v cyklistických či veslařských klubech a ve studentských kroužcích. První veřejný zápas se konal na začátku devadesátých let (přesně 15. srpna 1892) v Roudnici. Za „otce“ fotbalu v Čechách je považován Josef Rössler-Ořovský. Ten se novému sportu vyučil v Londýně (v roce 1893 zde hrál celou sezónu za amatérský klub Black Trials Fulham) a po návratu do Prahy přeložil se všemi posledními změnami a doplňky pravidla této míčové hry. To podnítilo rozvoj nového sportu a založení dvou nejstarších a nejslavnějších českých klubů Sparty a Slavie. V současnosti hraje v Česku fotbal přes 300 tisíc dětí a dospělých a fotbalový klub je v každé druhé obci.

Klub českých turistů nám ukazuje cestu. Už 133 let

Klub českých turistů založila 11. června 1888 skupina nadšenců v čele s Vojtou Náprstkem, Vilémem Kurzem st., Františkem Čížkem a Vratislavem Pasovským. Klub byl od počátku velice aktivní – rychle vyrostla hustá pavučina značených cest, vznikla síť turistických ubytoven a řada předních osobností země si považovala za čest být jeho členy. Dnes Klub českých turistů vydává mapy a časopis, provozuje chaty, chrání přírodu a vytváří či udržuje značení turistických tras všech typů – přes 43 tisíc km.

Třetí předseda Klubu českých turistů, architekt Vratislav Pacovský, inicioval se spoluzakladatelem klubu Vilémem Kurzem v roce 1890 stavbu rozhledny, lanové dráhy a zrcadlového bludiště na Petříně. 

Díky Svazu lyžařů ČR si troufneme sjet Petřín i Ještěd. Už 118 let

Kolébkou českého lyžování jsou Krkonoše, jeho nestorem pak Josef Rössler-Ořovský, jenž nechal do Čech přivézt první pár lyží z Kristiánie a v roce 1887 založil první lyžařský klub v Evropě mimo Skandinávii. Rozvoj lyžařského sportu na konci 19. století pozitivně ovlivnili i hrabě Jan Harrach a učitelé Josef Aleš a Jan Buchar. Z popudu Ořovského byl v roce 1903 založen Svaz lyžařů Království českého jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě. Těsně před první světovou válkou svaz sdružoval 61 spolků a organizoval 7 483 lyžařů. V současnosti lyžuje přes 2 miliony Čechů.

Josef Rössler-Ořovský je velkou postavou českých a československých sportovních počátků. Nejenže má „na svědomí“ první dva páry ski, jak čeština nazývala lyže ještě za první republiky, ale i první kajak. Z Anglie navíc importoval tři klubové sporty: fotbal, tenis a jachting. J. R. Ořovský byl také dlouholetým funkcionářem Českého olympijského výboru.

Český hokej nám zvedá sebevědomí. Už 112 let

Vznik českého organizovaného hokeje byl poměrně dobrodružný. Z iniciativy funkcionáře pražské Slavie Emila Procházky vznikl v prosinci 1908 Český svaz hokejový. Hned v lednu následujícího roku svaz vyslal první reprezentační mužstvo na mezinárodní turnaj ve francouzském Chamonix. Tým osmi hráčů zvaný „hokejoví mušketýři“ schytal při prvním utkání výprask od domácí reprezentace 1:8. Čeští hokejisté nakonec prohráli všechny čtyři zápasy. O pouhé dva roky později se však národní tým představil na mistrovství Evropy v Berlíně, kde během jediného dne zdolal Švýcarsko, Německo i Belgii, a slavil první zlaté medaile. Řada dalších úspěchů následovala. Mimo jiné dvanáct titulů mistrů světa v letech 1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010 a především zlaté olympijské medaile z Nagana 1998.

Skauti dělají jeden dobrý skutek denně. Už 110 let

Základy skautingu u nás položil v roce 1911 Antonín Benjamin Svojsík. První letní tábor pro třináct účastníků zorganizoval tento středoškolský učitel, milovník zpěvu a pohybu, jen o rok později. Inspiroval se v Anglii, kde fenomén vznikl. Přes sto let vede Skauting mladé lidi k formování charakteru, přináší kamarády a dobrodružství v přírodě a podporuje všestranný rozvoj. Dokáže také proměňovat svou náplň, aby co nejlépe připravil kluky a holky na život v aktuálním světě. V průběhu historie byl český skauting z ideologických důvodů třikrát zakázán totalitními režimy (1940, 1950, 1970). Junák – český skaut je s téměř 70 tisíci členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Od roku 1989 ovlivnily skautské ideály už půl milionu lidí.

Český červený kříž nečeká, až pomůže někdo jiný. Už 102 let

Český červený kříž je humanitární organizace, která vznikla v roce 1919 jako Československý červený kříž. Navazuje na činnost Vlasteneckého pomocného spolku Červeného kříže pro Království české z roku 1868. U vzniku Československého červeného kříže stála bojovnice za zlepšení sociální a zdravotní situace Alice Garrigue Masaryková, dcera T. G. Masaryka. Český červený kříž je součástí mezinárodní sítě působící ve 192 zemích světa. Základními principy organizace jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost. V Česku pomáhá pod ochranným znakem červeného kříže přes 15 tisíc dobrovolníků.

Horská služba nás zachraňuje ze sněhu i na svahu. Už 86 let

S rozmachem zimní turistiky během období první republiky přibývala postupně i zranění návštěvníků hor. K založení Horské služby přispěla zejména krutá zima 1934/1935, při které na českých horách došlo k řadě tragických událostí. Hned v květnu 1935 byla ve Špindlerově Mlýně založena jednotná organizace Horské služby v Krkonoších. Jejím prvním předsedou se stal okresní hejtman ve Vrchlabí Vladimír Záboj Vaina. V době vzniku měla Horská služba 5 hlavních a 31 hřebenových stanic a registrovala 320 členů. Dnešní Horská služba pokrývá 7 hlavních horských oblastí po celém Česku, během hlavní sezóny provádí přes 600 zásahů týdně.

Díky Amnesty může být disident prezidentem. Už 60 let

Amnesty International je celosvětové hnutí, které monitoruje dodržování lidských práv a organizuje kampaně upozorňující na jejich porušování. Organizaci založil v roce 1961 britský právník Peter Benenson. Před rokem 1989 nemohla Amnesty v Česku oficiálně vykonávat svou činnost, přesto ze zahraničí realizovala akce na pomoc představitelům tehdejšího disentu, zejména signatáře Charty 77. Jednalo se o zhruba 400 lidí, ročně chodilo do Československa na jejich podporu až 40 tisíc dopisů, výzev a petic. Nejznámějším politickým vězněm, za kterého tehdy Amnesty bojovala byl Václav Havel.

Člověk v tísni nás učí, že pomáhat je normální. Už 30 let

Člověk v tísni je největší humanitární, rozvojová a lidskoprávní organizace v Česku. V roce 1992 ji založil okruh válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo pouze přivážet informace o zahraničních konfliktech nebo katastrofách a začali vyvážet pomoc. V Česku podporuje tisíce dětí i učitelů ve vzdělávání, pomáhá desítkám tisíc zadlužených a sociálně slabých nebo pořádá festival Jeden svět. Aktuálně pomáhá při pandemii koronaviru. Spoluzakladatelem a ředitelem společnosti je Šimon Pánek, jeden ze studentských vůdců sametové revoluce.

V roce 1989 ve dvaadvaceti letech Šimon Pánek spoluzaložil studentské hnutí Stuha. Od roku 1988 až do prosince 1989 se účastnil všech protikomunistických protestních demonstrací. Během prvních dnů studentských stávek v listopadu 1989 byl zvolen do předsednictva koordinačního studentského centra, stal se členem Občanského fóra a vyslancem zvláštního týmu Václava Havla, pověřeného jednáním o vytvoření nové demokratické vlády.

Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje neziskový sektor. Už 28 let

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší neziskové organizace v České republice. Podporuje projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Nabízí vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji a profesionalizaci neziskovek. Realizuje vlastní charitativní projekty zaměřené na děti a mladé lidi. Pomáháme firmám s rozvojem jejich společensky odpovědných aktivit (CSR projektů). Nejznámějšími projekty jsou veřejná sbírka Pomozte dětem a ocenění Neziskovka roku. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 8 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

Nadace Forum 2000 dává hlas demokracii. Už 25 let

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

Nadace Via podporuje aktivní lidi a činorodé komunity. Už 24 let

Nadace Via je nezisková organizace, která v Česku rozvíjí komunitní život a filantropii. Skrze grantové programy a sbírky podporuje činorodé a aktivní lidi. Nadace pomohla nastartovat přes 5 500 projektů. 400 milionů korun investovala do komunitních a filantropických aktivit a více než 500 milionů korun zprostředkovala stovkám neziskových organizací skrze portál Darujme.cz.

Transparency rozkrývá korupční kauzy a stráží veřejné finance. Už 23 let

Transparency International je protikorupční organizace, která řeší jak velké mezinárodní, tak malé regionální kauzy. Její pracovníci chrání veřejné rozpočty a prosazují efektivní systémová řešení. Naší společnosti tak šetří miliardy korun. Široké veřejnosti navíc poskytují bezplatné právní poradenství. Česká Transparency International byla založena v roce 1998 a je součástí globální sítě čítající více než 100 národních poboček, které navzájem sdílí své zkušenosti.

Díky Novému prostoru se dá důstojně uživit i na ulici. Už 23 let

Nový Prostor je společenský časopis, jehož pouličním prodejem si lidé v sociální tísni mohou přivydělat a řešit tak tíživou situaci vlastními silami. Polovina ceny časopisu jde totiž přímo prodejci. Nový prostor dává možnost všem, kteří pracovat chtějí, ale jinde příležitost nenašli. Projekt funguje v Praze, Brně a řadě dalších českých a moravských měst. Díky prodeji Nového prostoru se řada lidí dostala na vlastní nohy a našla si stabilní zaměstnání.

Khamoro dodává romské kultuře věhlas a Romům hrdost. Už 22 let

Khamoro je romsky „sluníčko“, ale je to také název největšího festivalu romské kultury na světě. Festival pravidelně pořádá jedinečné koncerty kapel z celého světa, taneční workshopy, výstavy, filmové projekce i odborné semináře a konference. V roce 1999 ho spolu s organizací Slovo 21 založili sarajevští rodáci, manželé Jelena a Džemil Siljadžićovi. Na pražském festivalu doposud vystoupilo přes 160 romských kapel ze 40 zemí světa.

Arnika chrání naši přírodu. Už 20 let

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Aktivně chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě bojuje za méně odpadů a toxických látek, živé řeky, pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Usiluje také o lepší zákony a pomáhá lidem řešit lokální problémy. Pracuje s řadou partnerů, například s obcemi, kraji, vědci nebo firmami, přesto si zachovává vlastní nezávislost a nebojí se stát v opozici proti nesmyslnému ničení přírody. V současnosti se o chod organizace stará více než 30 lidí, členů a podporovatelů je téměř 2000.

Cesta domů pečuje o umírající a jejich blízké. Už 20 let

Cesta domů je nezisková organizace, která provozuje mobilní hospic, vydává knihy a vzdělává o tématu umírání a smrti. Umožňuje tak péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Pracovníci Cesty domů jsou svým pacientům a jejich rodinám k dispozici bez ohledu na denní či noční dobu, sedm dní v týdnu. Posláním organizace je veřejně prosazovat vědomí, že umírání je důležitá součást života.

Aperio pomáhá všem přetíženým rodičům. Už 20 let

Nezisková organizace Aperio nabízí psychologickou a právní pomoc rodičům a sólo rodičům v náročných životních situacích a pomáhá jim se sladěním partnerského a pracovního života. Přes dvacet let se Aperio věnuje i nastávajícím rodičům a jejich přípravě na porod a rodičovství. Dále poskytuje odborné poradenství rozcházejícím se partnerům. Služby Aperia ročně využijí tisíce rodičů.

Díky Elpidě senioři mládnou. Už 20 let

Elpida je nezisková vzdělávací a kulturní organizace, která se od roku 2001 stará o sociální život aktivních seniorů. V Praze provozuje centrum s bohatým přednáškovým programem, výstavami a cvičením, vydává český nejčtenější časopis pro seniory, vede dámský pěvecký sbor, pořádá festival Old’s Cool a stojí za projektem Ponožky od babičky. Mezi nejúspěšnější činnosti Elpidy patří provoz anonymní a bezplatné Linky seniorů.

Paměť národa uchovává vzpomínky na naše hrdiny. Už 20 let

Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická sbírka vzpomínek v Evropě. Nezisková organizace Post Bellum ji buduje a spravuje ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem a Českou televizí. Archiv obsahuje 10 tisíc svědectví válečných veteránů, politických vězňů, disidentů i představitelů moci. Post Bellum v roce 2001 založil společně se skupinou novinářů a historiků Mikuláš Kroupa.

Zdravotní klaun rozdává smích a radost tam, kde se jich nedostává. Už 20 let

Zdravotní klaun od roku 2001 pomáhá dětským i dříve narozeným pacientům procházet léčbou s úsměvem. V současnosti působí v Česku 86 profesionálních zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Agentura pro rozvoj Broumovska probouzí příhraniční místa naší vlasti. Už 17 let

Agentura pro rozvoj Broumovska vznikla v roce 2004 se záměrem vytvořit turistický informační web, podpořit rozvoj cestovního ruchu a přispět k záchraně zdevastovaného broumovského kláštera. V současnosti agentura pořádá kulturní, vzdělávací a společenské akce, rozvíjí pohostinnost, zabývá se sociálním podnikáním a pečuje o národní kulturní památku broumovský klášter, jehož areál ročně navštíví kolem 60 tisíc návštěvníků z Čech i zahraničí.

Meta podporuje cizince při vzdělávání. Už 15 let

Organizace Meta podporuje děti s odlišným mateřským jazykem při začleňování do českých škol a pedagogy při práci s nimi. Řídí se myšlenkou, že lidé, kteří mají možnost rozvinout svůj potenciál, jsou pro společnost přínosem, ať už jsou odkudkoliv. Meta nabízí kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé a cizojazyčným rodinám pomáhá s orientací v českém školství a v začlenění do společnosti. Pedagogům a školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny.

Cirk La Putyka v nás probouzí fantazii a rozšiřuje naše obzory. Už 13 let

Původně malá skupina nadšených divadelníků vyrostla do novocirkusového ansámblu téměř stovky herců, tanečníků, akrobatů, hudebníků, ale i produkčních, techniků, lékařů, vizážistů a jiných profesionálů. Cirk La Putyka vytvořil za dvanáct let existence přes 30 projektů, spolupracoval s více než 300 lidmi 25 národností, odehrál přes 2 000 představení a navštívil 21 zemí. Během pandemie soubor založil iniciativu #kulturunezastavis.

Po nečekaném úspěchu debutové show La Putyka založili bratři Rosťa a Vítek Novákovi soubor Cirk La Putyka. První jako umělecký šéf a druhý coby výkonný ředitel od té doby určují směr a rychlost jízdy jejich rodinné divadelně-novocirkusové maringotky.

Pestrá pomáhá lidem s postižením žít nezávisle. Už 12 let

Nezisková organizace Pestrá cvičí psí parťáky pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Jako jediná organizace v Česku má mezinárodní akreditaci pro přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů. Od roku 2009 její pracovníci vycvičili a předali do služby 66 asistenčních psů, v současnosti pečují o více než 70 klientů s různým postižením. Pestrá se zaměřuje také na kvalitativní standardy a legislativu v oblasti asistenčních psů, podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé s postižením, přístupnost (bezbariérovost) a sociální inovace. Ve všech svých aktivitách podporuje nezávislost lidí s postižením a otevírá jim možnosti žít pestrý život.

Demagog.cz odhaluje lži českých politiků. Už 9 let

Demagog.cz je dobrovolnickým sdružením lidí, kteří neúnavně ověřují tvrzení českých politiků a zkoumají, jestli a kdy politici mluví pravdu, nebo naopak veřejnost klamou. Práci 35 analytiků, editorů a dalších pracovníků využívají jak politici, tak veřejnost a média, včetně těch veřejnoprávních. Projekt Demagog.cz přímo navazuje na původní slovenský Demagog.sk. Není spjata s žádným politickým subjektem a ve svých aktivitách postupuje podle jasné, veřejně dostupné metodologie s důrazem na standardy žurnalistické práce (viz Etický kodex).

Nadační fond pomoci umožňuje rychlou cestu z nesnáze. Už 9 let

Znesnáze21 je charitativní dárcovská online platforma Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Vznikla, aby se mohlo rychle a bezpečně spojit velké množství dárců s lidmi, kteří se dostali do těžké životní situace a potřebují finanční podporu. Založení sbírky na platformě trvá desítky minut. Každá sbírka projde před spuštěním důkladným ověřovacím procesem, musí prokázat veřejně prospěšný účel a žadatel musí doložit pravdivost informací.

Zachraň jídlo nás učí neplýtvat potravinami. Už 8 let

Až třetina všeho jídla na světě se vyhodí. Anna Strejcová a Adam Podhola kvůli tomu založili spolek Zachraň jídlo. Jeho členové od té doby usilují o systémové změny v darování jídla, pořádají informační kampaně, happeningy a vzdělávají ve firmách. Hlavním cílem spolku je omezit plýtvání jídlem.

V Česku je přes
140 tisíc spolků, asociací,
klubů, svazů, hnutí, nadací
a dalších neziskových
organizací

Co jsou neziskovky